Český  rybářský  svaz  MO  Čakovice,  Zámecký park č. 3,  196 00  Praha  –  Čakovice

 

 

Usnesení výroční členské schůze ze dne 2. února 2019

 

Výroční členská schůze Místní organizace Českého rybářského svazu Čakovice zhodnotila práci výboru, komisí a celé organizace. Byly projednány i další úkoly organizace na rok 2019.

Na základě předložených zpráv výroční členská schůze schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti organizace za rok 2018.

     2.  Zprávu revizní komise.

  1. Hlavní úkoly organizace na rok 2019:

3.1  Udržovat sportovní revíry a jejich okolí

3.2  Zabezpečit ostrahu a ochranu sportovních revírů MO Čakovice

   3.3  Sledovat propojení Cukrovarského a Zámeckého rybníku a jejich napouštění   

          z Mratínského potoka

3.4  Udržovat a doplňovat hospodářský materiál

3.5  Zajistit ryby a připravit závody pro členy ČRS

3.6  Uspořádání dětského dne pro rybářskou mládež

4.  Dbát na dodržování členských povinností.

     Zajistit výběr úlovkových lístků do 15. 1. 2020.

5.  Výše zápisného 200,- Kč pro dospělé, 50,- Kč pro dorost a 20,- Kč pro děti a

členský příspěvek 300,- Kč za neodpracovanou brigádu se nemění.

6. Podporovat Územní svaz města Prahy v jeho úsilí o zachování celistvosti svazu a pražské povolenky.

 

 

Výroční členská schůze ukládá členům organizace:

  1. Podílet se na plnění hospodářských úkolů Českého rybářského svazu a důsledně plnit členské povinnosti.
  2. Dodržovat rybářský řád, chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.
  3. V době konání výroční členské schůze bude sekretariát MO uzavřen.
  4. Termín uhrazení členské známky zůstává do konce dubna.

 

 

Fotogalerie: Výroční členská schůze 2013

Fotogalerie: Výroční členská schůze 2012